ახალი ამბები

კვლევები: ჰაერის დაბინძურება ალცჰეიმერის მიზეზია?


ჰაერის დაბინძურების შედეგები გამოკვლეულ ტვინზე
ჰაერის დაბინძურების მაღალი დონე ბევრ ქალაქსა და რეგიონში ასოცირდება ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვან ნეგატიურ ზემოქმედებასთან, აქცენტი ძირითადად ფილტვებისა და გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაზიანებაზეა. ამასთან, IUF - ლეიბნიზის გარემოსდაცვითი სამედიცინო კვლევების ინსტიტუტის მეცნიერებმა ახლა აჩვენეს კავშირი ალცჰეიმერის განვითარებასთან.

დიუსელდორფში არსებულ IUF– ის მკვლევარებმა, ბილთჰოვენში ჰოლანდიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და გარემოს ინსტიტუტთან (RIVM) თანამშრომლობით და გოტინგენის უნივერსიტეტის სამედიცინო ცენტრში მოლეკულური ფსიქიატრიის სამუშაო ჯგუფთან, შეძლეს იმის დემონსტრირება, რომ ”რომ საჰაერო ხომალდი დამაბინძურებლები საგზაო ტრაფიკიდან შეიძლება ჩამოყალიბდეს თაგვის მოდელში (...) დააჩქარეთ ამილოიდური დაფები ალცჰეიმერთან დაკავშირებული და გაუარესდება ძრავის დეფიციტი. ”შესაბამისად, ჰაერის დაბინძურებამ შეიძლება მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს ალცჰეიმერის რისკზე. მკვლევარებმა თავიანთი შედეგები გამოაქვეყნეს ჟურნალში "ნაწილაკების და ბოჭკოვანი ტოქსიკოლოგია".

ჰაერის დაბინძურება ტვინზე უარყოფითად მოქმედებს
ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, მრავლად გვხვდება იმის მტკიცებულება, რომ ჰაერის დაბინძურებამ უარყოფითი გავლენა მოახდინა ტვინის ფუნქციონირებაზე და, შესაბამისად, მას შეუძლია გავლენა მოახდინოს სიბერის დაავადებების განვითარებაზე ან კურსზე, როგორიცაა ალცჰეიმერი ან დემენციის სხვა ფორმები, იუწყებიან მეცნიერები. 2009 წელს IUF- ის მკვლევარებმა ხანდაზმული ქალების ეპიდემიოლოგიური გამოკვლევისას, ”პირველად მსოფლიოში აჩვენეს სტატისტიკური კავშირი (ე.წ. ასოციაცია) გრძელვადიან ტრაფიკთან დაკავშირებული ნაწილაკების დაბინძურებასა და კოგნიტური შესაძლებლობების შემცირებას შორის”, - განაცხადა IUF– მა. ასეთი გაუფასურება ასოცირდება ალცჰეიმერის გაზრდის რისკთან.

დემენციის რისკი დატვირთულ გზებზე იზრდება
შემდგომმა კვლევებმა დაადასტურა ეჭვი, რომ კავშირშია ჰაერის დაბინძურებასა და ტვინის უკმარისობას შორის. ცოტა ხნის წინ, კანადადან ჩატარებულმა დიდმა ეპიდემიოლოგიურმა კვლევამ მიმიყვანა იმ დასკვნამდე, რომ არსებობს ასოციაცია დემენციასა და დატვირთულ გზებზე ცხოვრებას შორის, იუწყება IUF. ამასთან, ეპიდემიოლოგიურ კვლევებში მხოლოდ ურთიერთობები იყო ნაჩვენები იმის დადგენის გარეშე, შესაძლებელია თუ არა მიზეზობრივი ურთიერთობა, ანუ მიზეზობრივი ურთიერთობა.

ტვინში მავნე დაფების გაზრდა
IUF– მა 2012 წელს წამოიწყო საერთაშორისო Leibniz პროექტი AIRBAG (AIR დამაბინძურებლებისა და ტვინის დაბერების კვლევითი ჯგუფის) შესაძლო მიზეზობრივი კავშირის ძირითადი მექანიზმების გარკვევის მიზნით. როულ შინსი (IUF) და პროფესორი Flemming Cassee (RIVM). თაგვებზე ჩატარებული გამოკვლევების შედეგები, რომლებშიც ცხოველები დიზელის სატრანსპორტო საშუალებებს აწყდებოდნენ ჰაერის დამაბინძურებლებთან, ცხადყოფს, რომ ამიზლოიდური დაფების (ტვინში არსებული ცილების დეპოზიტები) წარმოქმნა, რომლებიც დაკავშირებულია ალცჰეიმერთან, აჩქარებს ჰაერის დაბინძურების დროს და იზრდება საავტომობილო დეფიციტი.

მიზეზობრივი ურთიერთობა აჩვენა
მათ კვლევაში მეცნიერებმა შეძლეს დაემტკიცებინათ, რომ არსებობს მიზეზობრივი კავშირი ჰაერში მყოფი დამბინძურებლებთან კონტაქტსა და ტვინში მავნე ცილოვან დეპოზიტებს შორის. გამოკვლევა "ხიდებს არსებულ ეპიდემიოლოგიურ დასკვნებს" და "ჩვენს შედეგებზე მიუთითებს, რომ არსებობს მიზეზობრივი კავშირი ჰაერის დაბინძურებასა და ცენტრალური ნერვული სისტემის დაავადებებს შორის", - თქვა Dr. სქინები.

შემდგომი გამოკვლევაა საჭირო
IUF პროფესორის ჟან კრუტმანი ხაზს უსვამს, რომ შემდგომმა კვლევებმა საჭიროებს გარკვევას ”შესაძლებელია თუ არა იგივე შედეგების რეპროდუცირება რეალურ საგზაო მოძრაობაში, რა აქტუალობა აქვს აღმოჩენებს ხალხს, რა შემადგენელი ნივთიერებები (ჭვარტლის ნაწილაკები ან აირისებრი ნივთიერებები) გამონაბოლქვი აირის ნარევიდან აყენებს ზიანს. გამოიწვიოს რა ძირითადი მექანიზმები და რაც შეიძლება გაუქმდეს პროფილაქტიკური სამედიცინო ზომები. ”სინამდვილეში, ჰაერის დაბინძურების მავნე ზემოქმედებას შეიძლება ჰქონდეს ბევრად უფრო შორსმიმავალი ეფექტი, ვიდრე ადრე ვარაუდობდნენ. შესაბამისად, ქალაქებში ნაწილაკების მატერიის შემცირების მცდელობები არა მხოლოდ მიზანშეწონილად, არამედ სასწრაფოდ სჭირდება. (ვ.პ.)

ინფორმაციის წყარო და წყაროვიდეო: ჰაერის დაბინძურება და მასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის პრობლემები (იანვარი 2022).